Od 15.6. 2020 dochází k dělení zemí EU+ do skupin podle rizika nákazy onemocnění COVID-19: země s nízkým rizikem (zelené), středním rizikem (oranžové) a vysokým rizikem (červené).
Pro občany ČR a cizince s přechodným nebo trvalým pobytem v ČR platí, že pokud do ČR přijíždíte po dlouhodobějším pobytu v zahraničí, tak při příjezdu ze zelené země nemusíte splnit žádné speciální podmínky. Návrat do ČR z těchto zemí se řídí podle stejných pravidel, jako tomu bylo před vypuknutím epidemie.
Po příjezdu z oranžové nebo červené země se bezprostředně po návratu musíte přihlásit své místně příslušné krajské hygienické stanici, která určí odpovídající karanténní opatření, NEBO se můžete při překročení státní hranice prokázat lékařským potvrzením, že byl proveden PCR test na přítomnost COVID-19 s negativním výsledkem, který není starší než čtyři dny. Karanténa nemusí být nařízena, pokud lékařské potvrzení o absolvování testu krajské hygienické stanici předložíte do 72 h. od vstupu do ČR.
Vystavit dané potvrzení může lékař nebo orgán ochrany veřejného zdraví. Nelze si nechat vystavit potvrzení od laboratoře nebo jiného subjektu.