Hledáte zaměstnance?

Kontaktujte nás


+420 792 777 166 (Čechy)

+420 607 786 794 (Morava)

agentura@kaseacz.cz

Hledáte zaměstnance?

Vládní programy

Vládní programy / Projekt Kvalifikovaný zaměstnanec

Chystáte se zaměstnat pracovníky z Ukrajiny, Běloruska, Filipín či Kazachstánu na více než 1 rok? Projekt Kvalifikovaný zaměstnanec, dříve známý jako Vládní program Režim Ukrajina a vládní program Režim ostatní státy (Bělorusko, Srbsko, Mongolsko, Moldavsko, Filipíny, Kazachstán, Indie, Černá hora), vám přináší několik výhod, kterých můžete za splnění určitých podmínek využít.

Co je projekt Kvalifikovaný zaměstnanec, neboli Režim Ukrajina a Režim ostatní státy?

Cílem programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří potřebují do České republiky přivést kvalifikované zahraniční pracovníky. Projekt se vztahuje na zaměstnance z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé hory a Kazachstánu. Pomáhá k dosažení naplnění kvót pro zaměstnávání pracovníků z třetích zemí a umožňuje podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí.

Program se zaměřuje na zaměstnávání pouze kvalifikovaných pracovníků. Výhodou projektu je, že je do něj zaměstnavatel zařazen až na 1 rok a během této doby může zažádat o desítky kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny a dalších výše uvedených zemí. 

Projekt Kvalifikovaný zaměstnanec byl v předchozích letech rozdělen na projekt Režim Ukrajina a projekt Režim ostatní státy. I v současné době se ještě můžete s těmito pojmy setkat, jedná se však o stejný projekt, který je již nyní sloučen do programu Kvalifikovaný zaměstnanec.

Co musíte splňovat k zapojení do programu Kvalifikovaný zaměstnanec?

  • Vaše společnost musí být alespoň 2 roky na trhu
  • Musíte mít minimálně 6 kmenových zaměstnanců
  • Zveřejnit účetní závěrky
  • Prokázat bezdlužnost vůči úřadům (finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně)

Jak vám pomůže Kasea CZ?

  • Zajistíme pro vás kvalifikované zaměstnance na Ukrajině, v Kazachstánu, na Filipínách a v dalších zemích
  • Na základě plných mocí Vás zastupujeme u potřebných úřadů
  • Zařadíme vás do projektu Kvalifikovaný zaměstnanec
  • Zajistíme zaměstnanecké karty pro uchazeče
  • Místo vás jsme v kontaktu s uchazečem, vedeme ho ve všech krocích
  • Celý proces je tak pro vás bez starostí a můžete si být jisti legálností všech jeho kroků