Se společností Kasea CZ spolupracujeme od počátku roku 2014. Jejich úkolem bylo zastřešit relokaci týmů expatů z Indie, včetně rodinných příslušníků a pomoc při adaptaci těchto expatů a jejich rodin v ČR. Tuto spolupráci jsme vyhodnotili jako velmi přínosnou. Důležitým znakem této agentury je flexibilita a reakce na změny požadavku, jakož i profesionální a osobní přístup ke klientovi. Ocenili jsme rovněž proaktivní přístup a porozumění firemní kultuře, což vidíme jako další znak úspěšné spolupráce.