S účinností od 1.5.2020 Vláda zmírnila opatření týkající se cestování přes hranice ČR a to na základě absolvování negativního testu na korona virus.

Vstup do ČR byl a je nadále neomezený pro občany ČR a pro ty cizince, kteří mají na území ČR přechodný pobyt nad 90 dnů nebo trvalý pobyt. 

Nadále zůstává zachována výjimka vstupu do ČR pro pracovníky mezinárodní dopravy; pokud by byli v ČR v kuse déle než 14 dnů, jsou povinni hlásit vstup do ČR příslušné krajské hygienické stanici (a ani v takovém případě se nahlašovat nemusí, pokud předloží na hranicích potvrzení o absolvování testu na přítomnost korona viru – v posledních 4 dnech s negativním výsledkem).