Občanům třetích zemí, kterým po 12. 3. 2020 skončila platnost jejich dosavadního oprávnění k pobytu na území ČR, musí opustit území ČR nejpozději do 16.7. 2020. Na tuto dobu nebude cizincům ani nadále vydáván výjezdní příkaz.
K zajištění snadnějšího průjezdu přes ostatní členské státy Evropské unie vyznačuje Policie ČR do cestovního dokladu speciální razítko. Razítko osvědčuje tolerování cizincova pobytu Českou republikou pro účely informování ostatních členských států Evropské unie v případě tranzitu přes jejich území. Razítko však nezajišťuje automatické umožnění vstupu na území těchto států.
Pokud tedy budou vaši zaměstnanci opouštět území ČR, doporučuje se před odjezdem se v úředních hodinách dostavit na nejbližší oddělení pobytových agend cizinecké policie k vyznačení razítka.
Pozor – razítko slouží pouze k vycestování. Po vyznačení razítka opusťte území České republiky do 24 hodin, jinak se vystavujete zvýšenému riziku postihu ze strany ostatních členských států Evropské unie, přes které pojedete.