Všichni cizinci jsou oprávněni setrvat v České republice ještě 60 dnů po ukončení nouzového stavu – tj. do 15. července 2020.

Tato možnost se týká všech cizinců s vízovým i bezvízovým pobytem v ČR. Cizinec, kterému skončila v době nouzového stavu platnost víza, nemusí oficiálně žádat o prodloužení pobytu v ČR.

Každý cizinec obdrží při odjezdu / odletu do cestovního pasu „výjezdní razítko“, které potvrdí legálnost jeho pobytu na území ČR a to od 4. května 2020. Toto razítko s datem výjezdu bude rovněž informovat o legálnosti pobytu příslušné orgány zemí, přes které bude cizinec zpět do vlasti tranzitovat.

Držitelé schengenských víz za výdělečným účelem a zaměstnaneckých karet se mohou věnovat nadále své pracovní činnosti.