Chtěli bychom Vás informovat, že od roku 2021 je povinností každého zaměstnance ze států mimo EU absolvovat tzv. adaptačně-integrační kurz, a to do jednoho roku od převzetí průkazu o povolení k pobytu (zaměstnanecké karty).

Adaptačně-integrační kurz je kurz, v rámci kterého budou cizinci seznámeni s právy a povinnostmi vyplývajícími z jejich pobytu na území České republiky, se základními hodnotami České republiky, s místními poměry a s kulturními zvyklostmi, které v České republice převládají.

Adaptačně-integrační kurzy probíhají vždy v Centrech na podporu integrace cizinců (http://www.integracnicentra.cz/ ). Těch je na území České republiky celkem osmnáct a je zcela na uvážení cizince, ve kterém z nich tento kurz absolvuje. Kurzy jsou vedeny v českém jazyce, přičemž obsah je tlumočen do ukrajinštiny, ruštiny, mongolštiny, angličtiny a dalších jazyků. Kurz trvá 4 hodiny a stojí 1 500 Kč. Kurz není ukončen žádným testem ani zkouškou. Neabsolvování kurzu je přestupkem, za který může být cizinci uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.

Další informace, včetně způsobu registrace zaměstnance na kurz, najdete na: Adaptačně-integrační kurzy – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz).