Kasea CZ, s.r.o.

O firmě

Kasea CZ, s.r.o., sídlo Ruská 87/11, Ostrava – Vítkovice, PSČ 703 00, IČ: 25384589, zapsaná v rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Ostravě pod značkou C 17216 ze dne 5.11.1997. Od roku 2013 se na základě podpořeného projektu z Evropského sociálního fondu zabývá dodávkou stavebních prací.

Společnost:

  • disponuje živnostenským oprávněním na předmět podnikání Provádění staveb, jejich změn a odstraňování (zde).
  • hlásí se k principům sociálního podnikání a to v začleňování sociálně vyloučených osob na trh práce.
  • usiluje o udržitelný rozvoj svých podnikatelských aktivit při dodržování sociálního rozměru sociálního podniku a dále také posiluje sociální soudržnost v Ostravě a okolí.
  • realizuje stavby vlastními kapacitami (6-10 zaměstnanců), v případě potřeby spolupracuje se subdodavateli.

Základním cílem firmy je odpovědný přístup k našim zákazníkům.

Nabízíme:

  • kvalitní, přesné a zodpovědné provedení zadané práce,
  • dodržení smluvních termínů,
  • provedení individuální kalkulace ceny.

Domeček


ESF, Evropská unie, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, KaseaCZ